top of page

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE MICRO, PETITES I MITJANES EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL I DE SERVEIS A LA PRODUCCIÓ EN UN ENTORN AFECTAT PER LA COVID-19 AMB IMPACTE EN EL SEU GRAU DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I DE DIGITALITZACIÓ

L'objectiu és la implementació de projectes de transformació digital, mitjançant l'adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) i la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0, necessàries per a la transformació digital del procés productiu de plantes ubicades a Catalunya, que permetin millorar la competitivitat i la sostenibilitat en un entorn de pandèmia i de transformació del sector industrial.

Entitats beneficiàries

Les micro, les petites i les mitjanes empreses industrials i de serveis de producció sempre que l'activitat principal estigui inclosa en algun dels següents CCAE: 10-33; 35-39; 52; 62; 71.

Les empreses de serveis connexos amb la producció han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

Quantia dels ajuts

La subvenció serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000€ d'ajut per projecte.

Projectes i despeses subvencionables

Podran ser subvencionables l'adquisició de maquinària nova o equipament avançat necessari per a la implementació de projectes de transformació digital de la indústria 4.0 dins de les tecnologies següents:

 1. Projectes de fabricació, control i gestió de la producció avançada que incorporin tècniques amb big data o analítica avançada.

 2. Projectes de fabricació additiva.

 3. Projectes de robòtica avançada i col·laborativa

 4. Projectes d'IIoT (Industrial Internet of Things) per sensoritzar. 

 5. Projectes d'intel·ligència artificial (machine learning o deep learning).

 6. Projectes de sistemes ciberfísics.

 7. Projectes de realitat virtual.

 8. Projectes de realitat augmentada. 

 9. Projectes de bessons digitals (digital twins). 

 10. Projectes amb tècniques de computació i simulació quàntica.

 11. Projectes amb mesures de ciberseguretat físiques, lògiques i administratives.

 12. Projectes amb l'ús de la fotònica.

 

Aspectes importants

- Els projectes es podran executar entre l'1 de gener de 2021 i el 30 de juny de 2024.

- El pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta de la totalitat de l'import atorgat.

- Cada empresa pot presentar una única sol·licitud.

- Ajuts subjectes a minimis.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 14:00 hores del 4 de juliol de 2023.

Per més informació, consulta les bases següents:

bottom of page