AJUTS DELS CUPONS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial, que preveuen la concessió d'ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons prestats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Els serveis subvencionables per cada línia d'ajuts són els següents:

  1. Línia de Cupons d'Innovació i Estratègia.

  2. Línia de Cupons d'Indústria 4.0: tenen per objectiu la concessió d'ajuts per a la contractació de serveis d'assessorament externs dirigits a la realització d'una diagnosis prèvia a la implantació d'un projecte de transformació digital cap a la indústria 4.0. En cas de disposar d'una estratègia de transformació digital i un full de ruta prèviament definit, l'assessorament dirigit a implementar les oportunitats identificades d'integració de les tecnologies de la indústria 4.0 en forma de projectes concrets que ajudin a millorar la competitivitat de l'empresa.

  3. Línia de Cupons a la internacionalització: tenen per objectiu la concessió d'ajuts per a la contractació de serveis d'assessorament orientats a la internacionalització de l'empresa.

  4. Línia de Cupons International eTrade.

Les beneficiàries d'aquests ajuts hauran de ser petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim tres cupons (amb un màxim d'un cupó per cada línia d'ajut).

Quantia

La quantitat màxima destinada a la línia de cupons d'innovació i estratègia i a l'acció de Diagnosi Indústria 4.0 és de 1.025.000 euros (400.000 euros als cupons d'innovació i estratègia, i 625.000 euros als cupons Diagnosi indústria 4.0).

La quantitat màxima destinada a l'acció d'Assessorament en la implantació Indústria 4.0 és de 1.875.000 euros.

La quantitat màxima destinada a la línia de cupons a la internacionalització i a la línia de cupons International eTrade és de 1.100.000 euros (500.000 euros als cupons d'internacionalització, i 600.000 als cupons International eTrade).

El termini de presentació acabarà a les 14:00 hores del dia 17 de juny de 2021 o fins que s'exhaureixi la dotació pressupostària dels ajuts.

Per a més informació, consulta les bases i la convocatòria següents: