top of page

PROGRAMA D'AJUDES PER ACTUACIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PIMES I GRAN EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL

La finalitat d'aquestes ajudes és incentivar i promoure la realització d'actuacions el PIMES i grane empreses del sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica.

Beneficiaris

Els beneficiaris directes hauran de ser empreses que tinguin la consideració de PIMES o de gran empresa del sector industrial, amb algun dels CNAE compresos entre 07-11; 13-33; 35-39. També podran ser beneficiaris les empreses de serveis energètics que hauran d'actuar en funció d'un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses amb els CNAE anomenats anteriorment.

Actuacions elegibles

Les actuacions hauran d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum de l'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica respecte a la situació de partida. S'hauran d'enquadrar en alguna de les següents tipologies:

  1. Millora de la tecnologia en equipaments i processos industrials.

  2. Implantació de sistemes de gestió energètica.

Quantia de les ajudes

Segons Comunitat Autònoma poden varias els percentatges d'ajuda rebuda per les diferents empreses, però de caràcter general:

  • Gran empresa: 30%

  • Mitjana empresa: 40%

  • Petita empresa: 50%

Per més informació, consulta les bases següents:

bottom of page