CONCESSIÓ D'AJUTS A PROJECTES D'R+D+i EN L'ÀMBIT DE LA INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0

Concessió d'ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament, així com a projectes d'innovació en matèria d'organització i processos que contribueixin a la transformació digital de les empreses industrials i a la millora de la seva sostenibilitat ambiental com a conseqüència de la seva digitalització.

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les empreses amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites al registre corresponent, amb independència del seu tamany, que desenvolupin una activitat industrial i que no formin part del sector públic.

Els projectes que es desenvolupin hauran d'anar destinats a la indústria manufacturera i hauran d'adaptar-se al menys en alguna de les prioritats temàtiques següents:

  1. Plataformes d'interconnexió de la cadena de valor de l'empresa.

  2. Solucions pel tractament avançat de dades.

  3. Solucions d'intel·ligència artificial.

  4. projectes de simulació industria.

  5. Disseny i fabricació additiva.

  6. Projectes de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial.

  7. Robòtica col·laborativa i cognitiva.

  8. Sensòrica.

Per més informació, consulta les bases següents: