CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A INICIATIVES DE REFORÇ A LA COMPETITIVITAT PER A PROJECTES DE CLÚSTERS

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers que inclou les línies següents:

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial, amb la finalitat d'incrementar la competitivitat i/o rendiment d'empreses i dels clústers.

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació, que incorporin l'ús de les tecnologies següents: Realitat virtual i realitat augmentada, Intel·ligència artificial, Internet de les coses, Blockchain, Impressió 3D, Nanotecnologia i nous materials, Robòtica, Ciències quàntiques i fotònica, Neurociència, Disseny avançat de medicaments, Ciències òmiques i Biotecnologia i biologia sintètica.

Poden ser beneficiaris els clústers acreditats dins el marc de l'acreditació de Clústers per al període 2021-2023, i les empreses i agents d'entorn, amb establiment operatiu a Catalunya, que formin part de qualsevol dels clústers acreditats al Programa.

Els projectes els pot realitzar un sol clúster, o bé podran ser projectes col·laboratius. Però les empreses i agents de l'entorn únicament podran actuar com a participants de l'ajut però no com a sol·licitants.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 14 hores del dia 29 de juliol de 2021.

Per a més informació, consulta les bases i la convocatòria següents: