CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE MICRO, PETITES I MITJANES EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL I DE SERVEIS A LA PRODUCCIÓ EN UN ENTORN AFECTAT PER LA COVID-19 AMB IMPACTE EN EL SEU GRAU DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I DE DIGITALITZACIÓ

Aquestes subvencions aniran dirigides a micro, petites i mitjanes empreses industrials i de serveis a la producció per implementar projectes de transformació digital, mitjançant l'adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) i la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0, necessàries per a la transformació digital del procés productiu de plantes ubicades a Catalunya, que permetin millorar la competitivitat i la sostenibilitat en un entorn de pandèmia i de transformació del sector industrial.

Les empreses beneficiàries, a part de ser micro, petites o mitjanes empreses industrials o de serveis, hauran d'estar incloses en algun dels següents CCAE: 

 

Les empreses de serveix han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

Projectes i despeses subvencionables

 1. Projectes de fabricació, control i gestió de la producció avançada amb maquinària o equipament avançat (maquinari i programari) que incorporin tècniques amb big data o analítica avançada que permeti el processament i l'anàlisi d'un gran volum de dades procedents de diverses fonts dins dels entorns industrials amb l'objectiu d'identificar o predir patrons de comportament que afectin diverses àrees i processos dins d'aquestes empreses.

 2. Projectes de fabricació additiva que promoguin la producció o fabricació de manera flexible i mitjançant diversos tipus de materials de noves peces i formes geomètriques personalitzades.

 3. Projectes de robòtica avançada i col·laborativa que incorporin robots connectats que col·laboren en temps real amb les persones treballadores i fins i tot amb màquines que millorin els processos i incrementin la productivitat dins la planta i les àrees d'emmagatzematge.

 4. projecte d'IIoT (Industria Internet of Things) que permetin sensoritzar i garantir la connectivitat a Internet de tot tipus de dispositius i maquinària dins de la fàbrica amb la finalitat de recollir i intercanviar informació en temps real.

 5. Projectes d'intel·ligència artificial per a l'entorn industrial en què les màquines i l'equipament de la planta siguin capaces d'aprendre i prendre decisions de manera autònoma.

 6. Projectes de sistemes ciberfísics que incorporin components, objectes físics o maquinària en planta dotats de capacitats de computació i connectivitat avançades que els converteixin en objectes intel·ligents dins de la cadena de valor de l'empresa.

 7. Projectes de realitat virtual que permetin la recreació de situacions reals en mons simulats o ambients virtuals.

 8. Projectes de realitat augmentada que incorporin tecnologies que permetin que un usuari visualitzi part del món real mitjançant un dispositiu tecnològic amb informació gràfica afegida per aquest dispositiu.

 9. Projectes de bessons digitals (digital twins) que generin una rèplica virtual d'un objecte o sistema que simula el comportament del seu homòleg real.

 10. Projectes que requereixin tècniques de computació i simulació quàntica per dissenyar nous materials i fàrmacs i optimitzar processos en àmbits com el de la logística o sensors quàntics.

 11. Projectes orientats a implementar mesures de ciberseguretat físiques, lògiques i administratives destinades a la protecció digital de les empreses, les persones i els sistemes.

 12. Projectes que requereixin l'ús de la fotònica per a processos industrials de microfabricació i nanofabricació, aplicacions làser en la fabricació de dispositius elèctrics, mesures tridimensionals i aplicacions per al control de la qualitat i la seguretat alimentària.

L'import mínim del projecte subvencionable haurà de ser de 50.000 euros, estar vincular al projecte de transformació digital de l'empresa i ser afecte al procés productiu de la persona sol·licitant. El projecte s'haurà d'implementar al centre productiu ubicat a Catalunya.

No s'admetran com a actuacions subvencionables aquells productes o serveis que formin part del catàleg de l'entitat.

La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000 euros d'ajut per projecte.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 15:00 hores del dia 15 de setembre de 2022.

Per més informació, consulta les bases següents: