LÍNIA DE SUBVENCIONS A NUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL QUE INCENTIVIN LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL EN PROJECTES D'ECONOMIA CIRCULAR, ESPECÍFICAMENT EN L'ÀMBIT DE RESIDUS

Els beneficiaris d'aquests ajuts poden ser empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.

També podran ser-ho les entitats cooperadores que no participen econòmicament en el projecte i que, per tant, no són beneficiàries d'aquest ajut, però poden donar suport en quelcom que pugi reforçar algun aspecte del projecte.

Les empreses sol·licitants hauran de complir una sèrie de requisits, detallats en la Base 3 de les bases reguladores.

No poden ser beneficiàries els agents del sistema d'R+D+I que només podran participar en el projecte com a subcontractació o de col·laboracions externes. Tampoc les empreses amb ànim de lucre l'accionariat de les quals pertanyi en més d'un 25% a agents del sistema d'R+D+I.

Podran ser objecte de subvenció els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en Economia Circular, i hauran d'estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents:

  1. Projectes d'R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés productiu del propi sol·licitant.

  2. Projectes d'R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a un tercer.

Els projectes hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 150.000 euros.

Les intensitats màximes dels ajuts són les següents:

  1. Activitats de recerca industrial: petita empresa (70%); mitjana empresa (60%) i gran empresa (50%).

  2. Activitats de desenvolupament experimental: petita empresa (45%); mitjana empresa (35%) i gran empresa (25%).

  3. Auditories: petita, mitjana i gran empresa (100%).

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 9:00 hores del 22 d'abril de 2021 fins a les 14:00 hores del dia 30 de juny de 2021.

Per a més informació, consulta les bases i convocatòria següents: