LÍNIA DE SUBVENCIONS A PROJECTES DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL EN L'ÀMBIT DEL CANVI CLIMÀTIC

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions a projectes d'R+D liderats per una empresa catalana, que tinguin com a objecte el progrés de la tecnologia en l'àmbit del canvi climàtic.

Beneficiaris

Les empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. El número de treballadors es calcularà amb unitats de treball anual (UTA), és a dir, el nombre de persones que treballen a l'empresa a temps complet durant el mes anterior a la presentació de la sol·licitud. Les persones a temps personal o que no treballen tot l'any, es comptaran com a fraccions d'UTA.

També, els desenvolupadors de tecnologia acreditats per TECNIO, i que participen en els projectes cooperant amb l'empresa.

Actuacions subvencionables

 • Línia 1: Ajuts a projectes d'R+D liderats per empreses catalanes de 250 treballadors o més:

  • Projectes individuals d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya.​

  • Projectes en cooperació entre empreses, amb un mínim de dues empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

  • Projectes en cooperació entre empreses i desenvolupadors de tecnologia, amb un mínim d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i un desenvolupador TECNIO.

En el cas de projectes cooperatius, totes les empreses han de tenir 250 treballadors o més. 

 • Línia 2: Ajuts a projectes d'R+D liderats per empreses catalanes de menys de 250 treballadors:

  • Projectes individuals d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya.​

  • Projectes en cooperació entre empreses, amb un mínim de dues empreses amb establiment a Catalunya.

  • Projectes en cooperació entre empreses i desenvolupadors de tecnologia, amb un mínim d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i un desenvolupador TECNIO.

En el cas de projectes cooperatius, totes les empreses han de tenir menys de 250 treballadors.

 

Per tots els tipus de projectes de podrà comptar amb la participació de socis internacionals.

Quantia

Les intensitats màximes dels ajuts seran les següents:

En cap cas es concedirà un ajut superior a 250.000 euros per projecte.

L'ajut màxim que es concedirà als desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO no serà superior a 100.000 euros.

La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 2.500.000 euros, repartits de la següent manera:

 • 1.000.000 euros per a projectes d'R+D liderats per empreses catalanes de 250 treballadors o més.

 • 1.5000.000 euros per a projectes d'R+D liderats per empreses catalanes de menys de 250 treballadors.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 14:00 hores del dia 29 de setembre de 2022.

r+dcat.PNG

Per més informació, consulta les bases següents: