CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A NUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL QUE INCENTIVIN LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS D'R+D EN PROJECTES D'ECONOMIA CIRCULAR, ESPECÍFICAMENT EN L'ÀMBIT DELS RESIDUS

Beneficiàries

Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.

També podran participar les entitats cooperadores que no participen econòmicament en el projecte, i que per tant, no són beneficiàries d'aquest ajut, però poden donar suport en quelcom que pugui reforçar algun aspecte del projecte. 

No poden ser beneficiaris els agents del sistema d'R+D+I que únicament podran participar dins de la partida de subcontractació i sempre que realitzin tasques necessàries pel desenvolupament del projecte.

Actuacions i despeses subvencionables

Es consideraran objecte de subvenció els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en Economia Circular. Els projectes han d'estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents, i s'han de poder classificar en alguna de les categories següents:

  1. Projectes d'R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés productiu del propi sol·licitant. Tindrà per objectiu implantar el resultat del projecte en centre/s operatiu/s propi/s del beneficiari.

  2. Projectes d'R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a un tercer. Tindran l'objectiu de dissenyar una tecnologia a implantar a una altre entitat no participant en el projecte.

Per ambdues categories han de tenir els objectius següents:

  • Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins l'economia.

  • Que es generin el mínim de residus possible.

  • Caminar cap a l'objectiu de màxima eficiència en l'ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.

  • Millora de processos de tractament de residus amb l'objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit.

Els projectes hauran de tenir una despesa mínima de 150.000 euros

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de juny de 2022 a les 14:00 hores.

r+d economia circular.PNG

Per més informació, consulta les bases següents: