top of page

LÍNIA DE PRÉSTECS EN CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES D'INVERSIÓ I DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament dels projectes d'inversió i desenvolupament industrial pels anys 2021 - 2022, detallats a continuació:

Hauran de ser projectes amb una despesa mínima d'1.000.000 d'euros en el cas de grans empreses, o de 250.000 euros per a les PIMES.

1. Projectes de digitalització de la indústria mitjançant l'aplicació de tecnologies vinculades a la Indústria 4.0 com dades massives (big data), robòtica cooperativa, eines de simulació, integració de sistemes amb la cadena de valor, Internet de les coses, ciberseguretat, gestió de la informació al núvol, fabricació additiva o realitat augmentada.

2. Projectes d'inversió industrial que tinguin un impacte significatiu, cert, quantificable i mesurable al llarg del temps que duri l'ajut financer sobre tres o més dels aspectes següents:​​

  • Nova implantació d'activitat industrial o de serveis a la producció que generi un mínim de 100 nous llocs de treball en els pròxims tres anys.​

  • L'increment de la capacitat productiva en relació amb el volum produït l'any anterior.

  • La creació o el manteniment de l'ocupació.

  • La dinamització de l'activitat en la cadena de valor.

  • La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial.

  • La reindustrialització d'instal·lacions productives objecte de processos de tancament o deslocalització.

  • Implantació i millora de processos productius orientats a la prevenció de la generació de residus, la reutilització, la remanufactura i el reciclatge.

3. Projectes d'inversió adreçats a la transformació del sector de l'automoció.

Les empreses beneficiàries podran ser les empreses industrials i de serveis a la producció, en que l'activitat principal estigui inclosa en la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CNAE) detallada a l'annex 2 de les bases. Les empreses de serveis a la producció també hauran d'acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci.

La quantia dels ajuts serà d'un mínim de 200.000 euros per a pimes, i de 800.000 euros per a grans empreses. L'import del préstec no podrà superar el 80% de l'import de l'actuació subvencionable.

Les condicions dels préstecs queden detallades en la Base 4 de les bases reguladores.

Segons la convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s'exhaureixi el pressupost per a aquests conceptes.

Per a més informació, consulta les bases següents:

bottom of page