top of page

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA D'AJUDES PER A ACTUACIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PIMES I GRANS EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL

Aquest programa té per objectiu incentivar i promoure la realització d'actuacions en PIMES i grans empreses del sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica.

Beneficiaris de l'ajuda

PIMES o grans empreses del sector industrial les quals el CNAE es trobi dins dels següents:​ del 7 a l'11, del 13 al 33 i del 35 al 39.

  • 13 Indústria tèxtil

  • 14 Confecció de peces de vestir

Actuacions subvencionables

Les actuacions d'estalvi i eficiència energètica han d'enquadrar-se en una o diverses de les tipologies següents:

a) Tipologia 1. Millora de la tecnologia en equips i processos industrials

Inversions en substitució d'equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d'energia, per altres que utilitzen tecnologies d'alta eficiència energètica o la millor tècnica disponible (MTD)  d'estalvi i eficiència energètica, per tal de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2.

La ràtio econòmica energètica màxima serà de 14.379,00 euros.

b) Tipologia 2. Implantació de sistemes de gestió energètica

Inversions per a la implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials. La millora de l'eficiència energètica ha de comprendre les actuacions necessàries tal pel que fa a la mesura de les variables de consum d'energia, com per a la instal·lació dels elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics. 

La ràtio econòmica energètica màxima serà de 14.501,00 euros.

Les actuacions no podran haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda.

Quantia de les ajudes

La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascun dels projectes, la menor de les 3 següents:

a) El 30% de la inversió elegible del projecte.

b) Les quanties que resultin d'aplicar els % següents sobre el cost subvencionable:

30% del cost subvencionable per a gran empresa on es realitza el projecte.

40% del cost subvencionable per a mitjana empresa on es realitza el projecte

50% del cost subvencionable per a petita empresa on es realitza el projecte

c) La quantia màxima d'ajuda per projecte és de 8.000.000 euros.

El termini de presentació de noves sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2023 (segons Reial Decret d'ampliació de termini).

Per més informació, consulta les bases següents:

bottom of page