SUBVENCIONS EN ESPÈCIE EN FORMA DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D'ACCELERACIÓ EN ESTRATÈGIA I MÀRQUETING DIGITAL PER A EMPRESES CATALANES DE MODA

L'objectiu d'aquest Programa és proveir de coneixement i solucions les empreses seleccionades per tal de generar un efecte multiplicador en l'enfortiment de capacitats internes i estratègia digital, contribuint d'aquesta forma a generar un efecte tractor sobre el sector.

Podran participar en aquest programa empreses o persones físiques del sector tèxtil-moda, calçat i/o marroquineria, que tinguin disseny propi, un concepte testat i capacitat per aportar innovació al sector. Cal que aquestes empreses es trobin en fase de creixement, i que tinguin potencial i voluntat per seguir creixent. A més, cal que siguin empreses obertes a nous reptes i canvis, amb una estructura prou sòlida per poder liderar aquests canvis, i que ja tinguin en marxa un procés de digitalització susceptible de ser escalable.

Queden excloses les empreses dedicades al tèxtil-moda que produeixin i/o distribueixin uniformes, i aquelles que dediquin les seves activitats de disseny i producció a la cosmètica i bellesa, la joieria, òptica, i altres complements.

Requisits

 1. Tenir domicili fiscal a Catalunya.

 2. Tenir estructura empresarial pròpia, de manera que no depenguin d'una marca aliena ni formin part d'un grup empresarial més ampli.

 3. Tenir almenys 2 anys d'antiguitat.

 4. Tenir almenys 2 treballadors/es a temps complet.

 5. Haver facturat més de 100.000 euros i menys de 50 milions d'euros en l'exercici 2019, 2020 i/o 2021.

 6. Disposar de disseny propi.

 7. Vendre per internet a través d'una pàgina web pròpia.

Serveis prestats pel programa

Les empreses participants es beneficiaran de:

 • Sessions conjuntes en què participaran totes les marques (presencials i a Barcelona).

 • Sessions individuals d'implementació d'aquest coneixement als reptes i estratègia de cada marca.

Els objectius concrets que persegueix són:

 • Formar en estratègia i màrqueting digital els equips de les marques participants.

 • Revisar i modificar de forma consensuada amb les marques la seva estratègia en aquest àmbit.

 • Acompanyar-les durant la primera fase d'implementació de les actuacions que cada marca decideixi emprendre.

La durada total estimada del programa serà de 4 o 5 mesos durant el segon semestre de 2022. El calendari concret, l'organització de les sessions, horaris, durada i altres aspectes rellevants sortiran amb la convocatòria.

Els ajuts d'aquesta convocatòria són en espècie. Atès que es preveu la participació en el programa de 10 empreses, l'import per empresa s'estima en 6.198,35 euros, a distribuir entre formació, acompanyament i assessorament.

El programa tindrà lloc mitjançant:

a) sessions conjuntes en què participaran totes les marques. Consistiran en onze workshops d'una durada entre dues i quatre hores cadascun. Les temàtiques seran: anàlisi i estudi de mercats, ecommerce i estratègia digital, optimització de la conversió (CRO), gestió de la relació amb clients/es (CRM), ciberseguretat, arquitectura de marca, construcció de marca en xarxes socials, cultura digital i transformació de les organitzacions, publicitat digital, negociació amb key opinion leaders i construcció de missatges.

b) sessions individuals d'implementació d'aquest coneixement als reptes i estratègia de cada marca.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 15:00 hores del dia 7 de setembre de 2022.

Per més informació, consulta les bases següents: