top of page

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE RECERCA PER A LA MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

Ajuts per a projectes de recerca i/o transferència de coneixement en diferents àmbits científics, amb l'objectiu d'analitzar l'impacte del canvi climàtic en els diferents sistemes naturals, àmbits socials i econòmics i territoris de Catalunya, i proposar noves mesures, models i línies d'actuació que contribueixin a mitigar-lo i a incrementar-ne la capacitat adaptativa.

Els projectes hauran d'incloure en el seu pla de treball una part d'anàlisi de dades que haurà de ser la base de les propostes que es vulguin aportar. Les propostes hauran d'identificar en quins sectors o àmbits tindran impacte o aplicabilitat els resultats previstos.

Entitats beneficiàries

Podran ser beneficiàries les universitats de Catalunya, els centres de recerca de Catalunya, el CSIC i els centres tecnològics de Catalunya i fundacions hospitalàries. 

La composició dels equips de recerca hauran d'estar formats per, com a mínim, 15 investigadors:

  • 15 investigadors contractats a temps complet per institucions beneficiàries (5 d'aquests hauran de ser doctors).

  • 1 dels investigadors o doctor, haurà d'assumir la direcció del projecte i ha d'estar vinculat a la universitat o centre sol·licitant.

Àrees temàtiques

  1. Salut i benestar

  2. Societats inclusives innovadores i reflexives

  3. (Re)pensant el territori i l'hàbitat

  4. Transformació industrial i digital

  5. Economia reactiva i del coneixement

El termini d'execució dels projectes és de 24 mesos, i l'import de l'ajut sol·licitat haurà d'estar entre 30.000 i 400.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 14 hores del 30 de març de 2023.

Per més informació, consulta les bases següents:

bottom of page