top of page

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ INTERNACIONAL

L'objectiu d'aquests ajuts és incrementar el volum i la freqüència de les exportacions de les empreses beneficiàries i incentivar l'ús dels canals digitals en la internacionalització.

 

Beneficiaris
Poden ser beneficiàries les empreses constituïdes com a societat de responsabilitat limitada, societat anònima o societat cooperativa amb establiment operatiu a Catalunya, amb una facturació mínima de 250.000 euros en el darrer exercici tancat, disposar de la web de l'empresa en un idioma estranger, i disposar d'un pla de promoció internacional actual.

 

Actuacions i despeses subvencionables
Les activitats subvencionables poden ser de promoció digital i/o de promoció física:

 1. Promoció digital

a) Serveis externs

 • Desenvolupament web i/o e-commerce i creació de continguts d'abast internacional.

 • Despeses de programació i disseny de webs d'abast internacional.

 • Despeses de creació de continguts amb orientació internacional pel web com ara textos, sessions fotogràfiques, infografies, animacions o vídeos.

 • Desenvolupament d'accions del pla de màrqueting digital i campanyes publicitàries internacionals per millorar el posicionament de marca.

 •  Despeses derivades del desenvolupament d'accions de màrqueting internacional a canals digitals com el desenvolupament de pàgines d'aterratge per campanyes, l'optimització del posicionament internacional a cercadors, desenvolupament de continguts per un blog, gestió de la comunicació a xarxes socials, accions de màrqueting a través del correu electrònic.

 • Despeses publicitàries a canals digitals com campanyes a xarxes socials, posicionament patrocinat a cercadors o campanyes amb baners a webs internacionals.

 • Despeses d'agències o especialistes en comunicació i màrqueting digital per assessorar i desenvolupar accions de màrqueting digital a mercats internacionals.

 • Participació a mercats electrònics i directoris digitals internacionals.

 • Quotes d'alta i permanència a mercats electrònics i directoris online internacionals.

 • Despeses de campanyes publicitàries realitzades a mercats electrònics i directoris online internacionals.

 • Despeses d'agències especialitzades per gestionar i optimitzar la presència en els mercats electrònics.

b) Actius immaterials:

 • Adquisició d'eines digitals per l'optimització del negoci internacional.

 • Despeses derivades de la contractació, compra de programari d'intel·ligència de negoci i gestió amb clients internacionals.

2. Promoció física

a) Despeses externes:

 • Participació en actes de promoció internacional: fires, congressos, exposicions, promoció en punt de venda, degustacions, seminaris, entre d'altres.

 • Despeses vinculades a l'organització de l'actuació com ara el lloguer d'espais, lloguer de mobiliari, decoració, intèrprets, entre d'altres.

 • Despeses vinculades a l'assistència a fires, congressos o qualsevol acte de promoció internacional: cost de l'entrada (una entrada per empresa i acte).

Les actuacions subvencionables es podran dur a terme entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2024. Els projectes hauran de tenir una despesa sol·licitada mínima de 12.500€.

Quantia

La quantia de les subvencions serà com a màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada corresponent a la promoció digital i física, i del 100% per a la despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació.

L'import màxim total serà de 15.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9:00 del dia 10 d'octubre de 2023 i finalitza a les 14:00 hores del dia 13 de desembre de 2023.

Per més informació, consulta les bases següents:

bottom of page