top of page

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A L'EXECUCIÓ DE PROJECTES DE PREVENCIÓ, PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS INDUSTRIALS

L'objectiu d'aquestes subvencions és el foment de l'execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials, i projectes de recerca industria i desenvolupament experimental aplicats en aquesta matèria.

Actuacions subvencionables

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials.

Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

  • A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu

  • A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o l'economia general i la separació eficient dels residus que permeti la seva valorització posterior.

  • A3. la modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció,  de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

  • B1. Projectes d'R+D de prevenció,  de reciclatge en origen dels residus industrials i de disseny i implantació de tecnologies més netes, de manera que es permeti reduir els residus industrials en els processos de fabricació.

  • B2. Projectes d'R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius, orientats a la reducció dels residus industrials que s'hi generen.

  • B3. Projectes d'R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

Beneficiaris

​Poden optar a aquestes subvencions les empreses i agrupacions d'empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Addicionalment, han de tenir el centre productiu objecte de l'actuació ubicat a Catalunya.

Poden sol·licitar l'ajut tant les microempreses com les petites, mitjanes i grans empreses.

 

Quantia

L'import de l'ajuda ve determinat en funció del tipus de projecte:

S'estableix un límit màxim de 120.000 euros per actuació per aquells projectes que redueixin residus o incorporen material reciclat procedent de residus perillosos.

S'estableix un límit màxim de 100.000 euros per actuació per a aquells projectes que redueixin residus o incorporen material reciclat procedent de residus no perillosos.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 13 de març de 2023.

residus industrials.PNG

Per més informació, consulta les bases següents:

bottom of page