top of page

LÍNIA DE SUBVENCIONS DE SUPORT A PROJECTES DE REINDUSTRIALITZACIÓ A CATALUNYA

Per projecte de reindustrialització s'entén aquell que actua sobre el tancament d'un establiment industrial o de serveis a la producció que afecti a un mínim de 100 llocs de treball directes o indirectes de la pròpia activitat.

L'objectiu d'aquestes subvencions és regular les condicions per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya, mitjançant les línies següents:

  1. Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització.

  2. Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que o bé estiguin en situació concursal i/o hagin comunicat aquesta circumstància al Departament d'Empresa i Treball amb anterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds d'aquest ajut.

Les empreses beneficiàries podran ser totes aquelles que compleixin una sèrie de requisits:

a) Tenir una afectació directa en els resultats de l'empresa dels efectes provocats per l'agressió a Ucraïna per part de Rússia. 

b) El projecte ha de tenir algun dels següents CCAE:

 

 

 

 

 

 

 

c) En el cas de projectes de serveis a la producció, cal que el sector industrial representi més del 50% de la seva facturació.

d) Tenir seu social, operativa o ser de nova implantació a Catalunya.

Actuacions subvencionables

  1. Projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització sempre que incorporin almenys el 50% dels llocs de treball susceptibles de la reindustrialització o un mínim de 50 llocs de treball.

  2. Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que incorporin i mantinguin almenys el 50% dels llocs de treball afectats o un mínim de 10 llocs de treball.

Les despeses subvencionables seran les següents:

a) Inversió en actius fixes de l'establiment productiu.

b) Costos laborals bruts de l'empresa dels primers 6 mesos dels llocs de treball creats en el projecte d'inversió.

Quantia

L'import màxim de l'ajut serà de 5.000.000 euros per projecte. L'import de la subvenció es calcularà de la manera següent:

a) Pels actius fixos, fins el 20% del valor dels actius.

b) Pels costos laborals, fins el 50% dels costos laborals bruts empresa dels primers 6 mesos des de la data de contractació. El nombre màxim de llocs que es poden subvencionar per projecte serà de 50 llocs.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 14h del dia 15 de novembre de 2023 o fins que s'exhaureixi el pressupost.

ccae.PNG

Per més informació, consulta les bases següents:

bottom of page