LÍNIA DE SUBVENCIONS A PROJECTES DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions a projectes d'R+D liderats per una empresa catalana, que tinguin com a objecte el progrés de la tecnologia.

Beneficiàries

  1. Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. 

  2. Desenvolupadors de tecnologia que tinguin una acreditació vigent TECNIO.

En el projecte hi podran participar un o més socis internacionals que tinguin establiment operatiu, com a mínim, a un dels territoris següents: Alemanya, Dinamarca, Països Baixos, Regne Unit, França, Itàlia, Bèlgica, Israel, Brasil, Índia, Singapur, Japó, Corea del Sud i Austràlia. També alguns territoris de països com: províncies d'Alberta i Quebec (Canadà), Estats de Califòrnia, Nova York, Massachusetts (EEUU), i Pequín, Shanghai, i Hong Kong. 

Actuacions subvencionables

  • Projectes individuals d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya.

  • Projectes en cooperació entre empreses, amb un mínim de dues empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

  • Projectes en cooperació entre empreses i desenvolupadors de tecnologia amb acreditació TECNIO, amb un mínim d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i un desenvolupador de tecnologia acreditat. 

Els projectes d'aquests ajuts han de ser projectes d'R+D que permeti el progrés tecnològic respecte de l'estat actual de la tecnologia. es considera que hi haurà un progrés tecnològic quan l'objectiu del projecte estableix un avenç de com a mínim un punt respecte els Technology Readiness levels (TRL), compresesos entre el TRL 3 al TRL 7.

Quantia

Les intensitats màximes dels ajuts són:

En cap cas es concedirà un ajut d'un import superior a 250.000 euros per projecte

L'ajut màxim per als desenvolupadors de tecnologia no serà superior a 100.000 euros.

r+dcat.PNG

Per més informació, consulta les bases següents: