SUBVENCIONS PER A L'EXECUCIÓ DE PROJECTES DE PREVENCIÓ, PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS INDUSTRIALS

Poden ser objecte d'aquestes subvencions els projectes següents:

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.

A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o l'economia general i la separació eficient dels residus que permeti la seva valorització posterior.

A3. la modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. Els projectes de R+D poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

B1. Projectes d'R+D de prevenció, de reciclatge en origen dels residus industrials i de disseny i implantació de tecnologies més netes.

B2. Projectes d'R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.

B3. Projectes d'R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats.

Poden optar a aquestes subvencions les empreses i agrupacions d'empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Poden ser tant microempreses, com petites, mitjanes i grans empreses.

L'assignació pressupostària per a la convocatòria de 2021 és de 2.000.000 d'euros a càrrec dels pressupostos de l'Agència de Residus de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds en aquesta convocatòria finalitza el 3 d'agost de 2021.

Per a més informació, consulta les bases i la convocatòria següent: