LÍNIA DE SUBVENVIONS DESTINADES A INCENTIVAR EL CREIXEMENT D'EMPRESES EMERGENTS (START-UP) EN FASE INICIAL

Les beneficiàries d'aquests ajuts podran ser les empreses emergents tecnològiques (start-up) enteses com empreses amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els següents requisits:

- Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil, com a mínim 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria.

- Que s'hagin constituït com a màxim 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.

- Que tinguin personalitat jurídica pròpia.

- Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement.

- Que l'equip fundador de l'empresa siguin emprenedors i tinguin la majoria del capital de l'empresa (51%).

Segons les bases reguladores, la intensitat de l'ajut serà del 74% del cost subvencionable, amb un màxim de 74.000 euros per projecte.

La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 1.875.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds es podrà fer fins el dia 28 de juliol de 2021.

Per a més informació, consulta les bases i la convocatòria següents: