LÍNIA DE SUBVENVIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL ENTRE EMPRESES CATALANES I DESENVOLUPADORS DE TECNOLOGIA ACREDITATS TECNIO (PROJECTES INNOTEC)

Les beneficiàries d'aquests ajuts podran ser les empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. També, els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO vigents i que apareixen a la web http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/tecnio/.

La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 1.925.000 euros. D'aquest pressupost, 300.000 euros es destinaran exclusivament a projectes centrats en actuacions de l'àmbit de l'economia circular.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins a les 14:00 hores del dia 30 de juliol de 2021.

Per a més informació, consulta les bases i la convocatòria següents: