top of page

CONCESSIÓ D'AJUDES PER PROJECTES DE NOUS MODELS DE NEGOCI EN LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

L'objectiu és l'impuls de projectes de nous models de negoci que ofereixin solucions a reptes plantejats per la transició energètica, relacionats amb la innovació, la provisió de serveis de flexibilitat que permetin una major integració de les energies renovables, i per tant, afavoreixin la descarbonització del sistema, o la promoció i el desenvolupament de nous projectes empresarials (start-ups).

Tipus d'actuacions objecte d'ajuda

Les actuacions subvencionables estaran estructurades en les següents línies d'ajudes:

a) Innovació en la transició energètica.

b) Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d'energies renovables.

c) Startups per la transició energètica.

Es podran finançar les actuacions encaminades a desenvolupar nous models de negoci en la transició energètica en les següents àrees d'activitat:

 1. Productes i serveis innovadors que proporcionin flexibilitat al sistema energètic, tals com:

  • La gestió de la demanda.​

  • Els agregadors i altres nous agents, fomentant la seva participació en el sistema i/o en el mercat elèctric, que prestin serveis innovadors relacionats amb la gestió de l'energia procedent de fonts renovables, l'emmagatzemament d'energia, democratització i participació ciutadania en el sistema energètic.

  • Altres productes i serveis innovadors.

 2. Transformació, innovació i digitalització del sistema energètic, a través d'activitats com:

  • Digitalització per la transició energètica: serveis d'accés a les dades, actuacions que impulsin la transformació digital del sistema energètic, que incrementin la connectivitat, la interoperabilitat, la gestió intel·ligent de l'energia i la ciberseguretat.

  • Impuls al desenvolupament de mercats locals i de mercats de flexibilitat.

  • Altres activitats innovadores orientades a la transformació i innovació del sistema energètic.

 3. Reforç de la cadena de valor de l'emmagatzemament energètic:

  • Promoció de l'ús de materials sostenibles i innovadors​.

  • Desenvolupament de processos innovadors relacionats amb la gestió i integració de components i sistemes.

  • Provisió de serveis relacionats amb la gestió de l'emmagatzemament d'energia.

  • Cerca de solucions innovadores en matèria de normalització pels diferents àmbits de la cadena de valor de l'emmagatzemament energètic.

  • Prestació de serveis relacionats amb el reciclatge, recuperació de materials i segona vida d'equipaments.

 4. Activitats d'innovació regulatoria vinculades a les iniciatives desenvolupades en el marc del Real Decret 568/2022, d'11 de juliol.

Entitats beneficiàries

 1. Empreses.

 2. Administracions Públiques.

 3. Organismes públics d'investigació-

 4. Universitats públiques, els seus instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i.

 5. Altres centres públic d'R+D.

 6. Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats d'R+D.

 7. Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de recolzament a la investigació tecnològica.

 8. Altres centres privats d'R+D+i com a activitat principal.

 9. Altres organitzacions que prestin recolzament a la transferència tecnològica o desenvolupament normatiu, o que realitzin difusió i divulgació tecnològica, científica o regulatoria.

 10. Comunitats energètiques.

Intensitats màximes d'ajuda

Les intensitats màximes d'ajuda per les actuacions de les línies a) i b) són les següents:

​a) Innovació en la transició energètica

Col·laboració efectiva s'entén per un projecte en cooperació entre:

 • Empreses independents entre sí, almenys una de les quals ha de ser una PIMES, o que l'actuació es desenvolupi en almenys dos Estats membres, o en un Estat membre i en una part contractant en l'Acord Espai Econòmic Europeu, i que cap empresa compti amb més del 70% de les despeses subvencionables de l'actuació.

 • O bé, una empresa i un o varis organismes d'investigació i difusió de coneixements, assumint aquests com a mínim el 10% de despeses subvencionables.

b) Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d'energies renovables

transicio energetica.PNG

Per més informació, consulta les bases següents:

transicio energetica1.PNG
bottom of page