top of page

CONCESSIÓ D'AJUDES DIRIGIDES A IMPULSAR LA INNOVACIÓ A TRAVÉS DE LA INICIATIVA "ACTIVA STARTUPS", EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

L'objectiu d'aquestes ajudes és afavorir la innovació de pimes i startups, impulsant la seva digitalització i la participació en projectes col·laboratius.

La modalitat de les ajudes d'aquestes bases tindrà la consideració de:

a) Ajudes econòmiques en forma de subvenció que permeten a les empreses fer front a les despeses derivades del procés d'innovació, les quals no podran superar els 40.000 euros per empresa beneficiària.

b) Ajudes en espècie que consisteixen en un programa d'acompanyament per les empreses beneficiàries, amb assessorament individualitzat i formació específica sobre aquells aspectes clau per abordar l'objectiu plantejat, i no podran ser superiors a 10.000 euros per empresa beneficiària.

Les ajudes concedides tindran la consideració d'ajudes de minimis

Tipus de projectes i actuacions objecte d'ajuda

Projectes d'innovació en matèria de transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni o incorporació de l'economia circular en el model de negoci de la pimes.

Les tecnologies emergents són les següents: intel·ligència artificial; Internet de les Coses; tecnologies de processament massiu de dades i informació; computació d'alt rendiment; computació al núvol; blockchain; processament del llenguatge natural; ciberseguretat; biometria i identitat digital; biotech i medical devices; robòtica; computació quàntica; analítica avançada de dades / edge computing; tecnologia de cadena de blocs; realitat virtual i augmentada; impressió 3D i fabricació additiva; algoritmes verds o nanotecnologia.

Les tipologies d'actuació podran ser les següents:

  1. Projectes per la generació d'innovació a través de la resolució de reptes tecnològics d'empreses, sectors, ciutats i/o missions que serveixin per trencat bretxes socials, generacionals i territorials.

  2. Actuacions d'assessorament en matèria d'innovació en l'àmbit tecnològic, amb l'objectiu de donar resposta a reptes plantejats en empreses que busquen la innovació oberta mitjançant solucions basades en tecnologies disruptives.

  3. Actuacions encaminades a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents.

  4. Actuacions de demostració, adaptació i personalització de diverses tecnologies, proves i experimentació amb tecnologies digitals, transferència de coneixements i tecnologia, tests de validació, proves de concepte, producció de prototips, etc.

Activitat objecte de les ajudes en espècie

Es podran concedir ajudes en espècie  per la recepció d'un programa d'acompanyament amb assessorament individualitzat i formació específica sobre els aspectes clau per la innovació plantejada. El programa d'assessorament es prestarà a través de tutories individualitzades i/o sessions grupals de formació específica.

L'empresa beneficiària podrà rebre els següents serveis:

  1. Espai virtual d'acceleració per cada beneficiària amb zones comuns per reunions, networking, etc.

  2. Mentoring individual a cada beneficiària.

  3. Formació mitjançant tallers pràctics centrats en temes crucials.

  4. Esdeveniments: jornades de reunió i presentació de les solucions d'innovació.

Empreses beneficiàries

Podran participar empreses que tinguin la condició de startup, o la condició de pimes (sempre que en el projecte participi una startup), amb personalitat jurídica pròpia, i el seu domicili fiscal a Espanya. 

Convocatòria a Catalunya

La intensitat de l'ajuda concedida serà del 100% de l'import brut de les despeses subvencionables del projecte fins a una quantia màxima de 40.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 21 d'abril de 2023.

Per més informació, consulta les bases següents:

bottom of page