top of page
Image by Krzysztof Hepner

PLA EUROPEU DE RECUPERACIÓ
(NEXT GENERATION EU)

El Consell Europeu es va reunir al juliol de 2020 i va aprovar el Pla Europeu de Recuperació (Next Generation EU) per a poder reparar els danys provocats per la pandèmia de la Covid-19. Aquest Pla comptarà amb 750.000 milions d'euros que es distribuiran en forma de subvencions o prèstecs als països més afectats per la pandèmia. D'aquests 750.000 milions d'euros, 390.000 es distribuiran en forma de subvencions i la resta en forma de prèstecs.

 

Aquest pla té com a prioritats principals tres pilars:

Objectiu: aconseguir la neutralitat climàtica a Europa l'any 2050.

Objectiu: generar un marc adequat per tal que l'ús de les tecnologies digitals beneficiï a ciutadans i empreses.

Objectiu: impulsar la competitivitat industrial de la UE alhora que s'aconsegueixen les ambicions climàtiques i digitals.

El Pla del Next Generation EU consta de tres objectius amb diversos instruments en cada un d'ells i amb un pressupost diferent, detallat a continuació:​

Desglossament Next Generation EU.jpg
bottom of page