top of page
Tela en rollos

OBJECTIU D'IDEAFUTUR

La finalitat d'IDEAFUTUR és construir un pont entre els Fons Europeus dels Plans de Recuperació i els projectes de transformació de les empreses del sector tèxtil i moda.

El nostre objectiu és aconseguir que els Fons Europeus arribin a finançar els projectes de millora competitiva de pimes de la indústria de la moda. Per fer-ho possible, realitzarem les següents activitats:

  • Informar sobre línies d'ajut rellevants pel sector.

  • Identificar projectes de transformació i millora competitiva d'empreses del sector tèxtil i moda.

  • Donar suport en la sol·licitud, gestió i justificació d'ajuts pels projectes de transformació de les empreses del nostre sector.

Aquesta iniciativa està liderada pel Clúster Català de la Moda (MODACC) en col·laboració amb el Centre Tecnològic FITEX, ambdues entitats amb experiència en la gestió de projectes innovadors en el sector tèxtil i moda. MODACC és Agrupació Empresarial Innovadora (AEI) reconeguda pel Ministeri d'Indústria, membre de la xarxa Catalonia Clúster d'ACCIÓ (Govern de Catalunya) i "Gold Label", certificació atorgada als clústers excel·lents a nivell europeu.

COM PREPARAR PROJECTES QUE PUGUIN OPTAR A FINANÇAMENT?

L'obtenció de recursos públics implica un esforç de preparació dels projectes, l'adaptació a les prioritats d'inversió de l'Administració i una gestió eficaç de l'expedient d'ajut per part de les empreses interessades. A continuació oferim algunes orientacions importants a tenir en compte:

  • Cal definir projectes concrets (objectius, accions, cronograma, recursos interns i externs implicats i indicadors de resultats).

  • Els projectes han d'estar alineats amb els objectius i prioritats del programa de finançament impulsat per l'Administració Pública al qual dirigim la sol·licitud d'ajut.

  • La justificació de realització del projecte ha de ser sòlida i les accions, inversions compromeses i resultats esperats han de ser viables per a l'empresa sol·licitant.

  • Els projectes prioritaris, amb caràcter general, seran aquells orientats a la transició digital i ecològica i que puguin tenir una relació més directa amb el reforçament competitiu de l'empresa sol·licitant.

  • Els projectes hauran de demostrar la seva capacitat per estimular la recuperació econòmica, la generació d'ocupació i la cohesió social i territorial.

About: Services
bottom of page