top of page

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PÚBLIQUES DESTINADES AL FINANÇAMENT DEL "PROGRAMA INVESTIGO", DE CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES DEMANDANTS DE FEINA EN LA REALITZACIÓ D'INICIATIVES DE RECERCA I INNOVACIÓ

L'objectiu d'aquest Programa és l'atorgament d'ajuts per a la contractació de persones joves (menors de 30 anys) demandants d'ocupació per al desenvolupament i execució de funcions, tasques i iniciatives de recerca i innovació, contractades en qualitat de:

 • Personal investigador (requisit mínim: títol de doctor o doctora).

 • Personal tecnòleg (requisit mínim: grau universitari o titulació equivalent).

 • Personal tècnic de recerca, desenvolupament o innovació (requisit mínim: cicle formatiu de grau superior o grau universitari o titulació equivalent).

A qui va dirigit aquest Programa?

Els principals beneficiaris són les següents entitats amb seu operativa a Catalunya:

 • Organismes públics de recerca definits a l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

 • Universitats públiques, els seus instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i.

 • Centres i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats en R+D+I.

 • Instituts de recerca biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial.

 • Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal.

 • Altres centres públics en R+D+i, amb personalitat jurídica pròpia, que als seus estatuts o al seu objectiu social tinguin la R+D+I com a activitat principal.

 • Centres privats en R+D+I , sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que als seus estatuts o al seu objectiu social tinguin la R+D+I com a activitat principal.

 • Empreses pertanyents al sector públic o privat que estiguin invertint en la realització d'iniciatives de recerca i innovació.

Requisits

Les entitats hauran de sol·licitar l'ajut per a la contractació de persones que compleixin els següents requisits:

 • Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys.

 • Estar desocupada i inscrita com a demandant d'ocupació al SOC.

 • No haver desenvolupat cap tipus d'activitat de recerca a la mateixa entitat en el termini del 6 mesos anteriors a l'inici del contracte.

El contracte s'ha d'iniciar a partir de la resolució d'atorgament. La durada dels contractes ha de ser de 12 mesos i s'hauran de completar íntegrament com a màxim el 15 d'octubre de 2025.

Per més informació, consulta les bases següents:

bottom of page