top of page

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES D'INNOVACIÓ OBERTA I DISRUPTIVA

Com a innovació disruptiva entenem aquell tipus d'innovació basada en la creació de nous productes, serveis i/o models de negoci que deixen obsolet el que s'estava fent fins al moment i genera nous mercats.

Aquests ajuts inclouen dues línies diferenciades:

 • Línia 1. Projectes d'ideació i desenvolupament de noves iniciatives disruptives.

Beneficiàries

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya de com a mínim 5 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.

Actuacions i despeses subvencionables

 1. Idear noves iniciatives disruptives basades en tecnologies exponencials i/o nous models de negoci mitjançant l'aplicació de noves metodologies de transformació empresarial que permetin incorporar a l'empresa noves perspectives així com una nova mentalitat oberta a conceptes com l'abundància, l'exponencialitat, la innovació disruptiva, la innovació oberta i l'agilitat. Les actuacions objecte d'aquesta activitat es duran a terme mitjançant una metodologia de transformació empresarial, amb l'objectiu de que la beneficiària realitzi les següents accions:

  • Anàlisi dels elements del model de negoci actual de l'empresa.​

  • Exploració de noves tendències d'usuari o globals, nous models de negoci i noves tecnologies disruptives, que poden suposar un risc o bé una oportunitat.

  • Generació de reptes i d'idees disruptives.

  • Selecció de les iniciatives més prometedores a les que es focalitzarà l'empresa.

  • Definició de les iniciatives seleccionades i presentació davant disruptors (inversors i experts en innovació) a la sessió de tancament d'ACCIÓ.

 2. Desenvolupar una iniciativa aplicant noves metodologies de transformació empresarial basades en el testatge, mesura, aprenentatge i redefinició de manera continuada de la iniciativa fins a trobar el seu encaix amb el mercat.

 

S'hauran de dur a terme les dues actuacions per a que el projecte pugui ser subvencionable.

Les despeses subvencionables inclouen despeses de personal propi o de nova contractació (màxim 17.000 euros) i despeses de col·laboracions externes.

 • Línia 2. Projectes de desenvolupament d'empreses emergents (start-ups) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora.

Beneficiàries

Empreses emergents (start-ups) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya.

Actuacions i despeses subvencionables

Les actuacions van orientades a donar suport a l'empresa en com a mínim una de les següents activitats:

 • Proves pilot en les instal·lacions de l'entitat col·laboradora, per tal de poder validar la solució tecnològica, el model de negoci objecte de l'actuació o ambdós.

 • Validació d'un primer MVP (mínim producte viable) amb una base de client aportats per l'entitat col·laboradora.

Les despeses subvencionables inclouen despeses de personal propi de l'empresa i despeses de col·laboracions externes.

La quantia de la subvenció per qualsevol de les dues línies serà del 100% de la despesa subvencionable amb un màxim de 25.000 euros per projecte.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 14:00 hores del dia 16 d'octubre de 2023.

Per més informació, consulta les bases següents:

bottom of page