PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS EMPRESARIALS D'ALT IMPACTE

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, ja sigui en termes de creació d'ocupació o inversió en actius fixes. El programa d'ajuts, juntament amb altres actuacions, contribueix a potenciar Catalunya en el mapa de localitzacions preferents a Europa per a les empreses internacionals i com a ubicació atractiva on realitzar les seves inversions.

Beneficiàries

Poden ser beneficiàries les empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d'establir-lo, que portin a terme projectes descrits a continuació, excepte les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, de conservació de carn, d'elaboració de productes carnis i de producció primària de productes agrícoles.

Actuacions subvencionables

 • Línia 1: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte de creació d'ocupació.

  • Projectes de creació d'ocupació en centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions (centres de desenvolupament de software, centres d'anàlisi de dades, estudis d'animació o centres de desenvolupament de videojocs). La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25.​

  • Projectes de creació d'ocupació en centres de decisió d'àmbit supraregional (centres lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l'empresa o grup d'empreses a nivell supraregional). La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.

  • Projectes de creació d'ocupació en projectes industrials (projectes amb activitats de producció de béns). Creació mínima de llocs de treball de 15.

  • Projectes de creació d'ocupació en centres logístics (centres amb activitats de distribució). Creació mínima de llocs de treball de 25.

  • Projectes de creació d'ocupació en centres d'R+D+i. Creació mínima de llocs de treball de 8.

 • Línia 2. Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte en actius fixes:​

  • Projectes d'inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l'empresa  a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva. La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 2.000.000 euros.​

  • Projectes d'inversió en actius fixes en centres d'R+D+i. Despesa mínima acceptada de 500.000 euros.

  • Projectes estratègics per l'economia catalana que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments de les empreses ja presents. Despesa mínima acceptada de 5.000.000 i es requereix la creació neta de com a mínim 30 llocs de treball directes.

Quantia

 

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 9:00 hores del 18 de maig de 2022 fins a les 14:00 hores del 15 de setembre de 2022.

alt impacte cat.PNG

Per més informació, consulta les bases següents: