top of page

CONCESSIÓ D'AJUDES PER LA DIGITALITZACIÓ DE PETITES EMPRESES, MICROEMPRESES I PERSONES EN SITUACIÓ D'AUTO TREBALL (PROGRAMA KIT DIGITAL)

El Programa Kit Digital té l'objectiu de millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les petites empreses, de les microempreses i de les persones autònomes, mitjançant l'adopció de solucions de digitalització incloses dins el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa.

Beneficiaris

Els beneficiaris podran ser les petites empreses, microempreses i autònoms amb domicili fiscal al territori espanyol. Es diferencien tres segments de beneficiaris:

  1. Segment 1: Petites empreses entre 10 i menys de 50 treballadors.

  2. Segment 2: Petites empreses o microempreses d'entre 3 i menys de 10 treballadors.

  3. Segment 3: Petites empreses o microempreses d'entre 0 i menys de 3 treballadors.

Per a obtenir la condició de beneficiari, l'empresa haurà  de disposar de l'avaluació del Nivell de Maduresa Digital, completant el test de diagnòstic disponible a la plataforma Acelera Pyme.

Hi haurà unes empreses encarregades de proporcionar les solucions digitals, anomenades Agents Digitalitzadors Adherits, i es crearà una relació entre l'empresa beneficiària i els Agents Digitalitzadors Adherits mitjançant un Acord de Prestació de Solucions de Digitalització que recollirà les funcionalitats a implementar, el termini d'execució, les obligacions d'ambdues i l'import del "bo digital" aplicable.

 

Un cop formalitzat l'Acord, l'Agent haurà de prestar la solució de digitalització, que es realitzarà en dues fases:

  • 1a fase amb un termini màxim de 3 mesos. Durant aquesta fase s'haurà de realitzar la instal·lació i desenvolupament de la solució, així com el pagament de la factura emesa per l'Agent.

  • 2a fase amb un termini de 12 mesos, a computar des de la data d'emissió de la factura de la fase anterior.

L'agent digitalitzador rebrà el pagament del "bo digital" cedit pel beneficiari una vegada es presenti la justificació de l'ajuda al finalitzar les dues fases de prestació de la solució:

  • Un primer pagament després de la justificació de la primera fase.

  • Un pagament final un cop justificada la segona fase.

Aquest "bo digital" serà de 12.000€ pel Segment 1, de 6.000€ pel Segment 2, i de 2.000€ pel Segment 3.

Categories de Solucions de Digitalització

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA OBERTA SEGMENT I (15/03/2022 - 31/12/2024)

Convocatòria oberta per empreses del Segment I (petites empreses entre 10 i menys de 50 treballadors).

L'import màxim total per aquesta convocatòria ascendeix a 500.000.000 d'euros, i l'import màxim d'ajuda per beneficiari serà de 12.000 euros.

CONVOCATÒRIA OBERTA SEGMENT II (02/09/2022 - 31/12/2024)

 

Convocatòria oberta per a empreses del Segment II (petites empreses entre 3 i menys de 10 treballadors).

L'import màxim total per aquesta convocatòria ascendeix a 500.000.000 euros, i l'import màxim d'ajuda per beneficiari serà de 6.000 euros. 

CONVOCATÒRIA OBERTA SEGMENT III (20/10/2022 - 31/12/2024)

 

Convocatòria oberta per a empreses del Segment III (petites empreses entre 0 i 2 treballadors).

L'import màxim total per aquesta convocatòria ascendeix a 500.000.000 euros, i l'import màxim d'ajuda per beneficiari serà de 2.000 euros.

Soluciones digitales según modificación bases.PNG

Per més informació, consulta les bases següents:

bottom of page