top of page

PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA DE L'ESTAT ESPANYOL

Els Fons de Recuperació Next Generation EU proporcionarà a Espanya un finançament de 140.000 milions d'euros dels quals 72.000 milions seran en forma de transferències i la resta en forma de préstecs.

Aquests fons pretenen ajudar a superar la crisi causada per la Covid-19 i facilitar la modernització de la nostra economia per a que aquesta recuperació sigui verda, digital, inclusiva i social.

El Pla s'estructura en torn a DEU POLÍTIQUES PALANCA i cadascuna d'aquestes recull uns components (30 en total) per articular projectes coherents d'inversions i reformes:

1. Agenda urbana, rural i lluita contra la despoblació.

 • Component 1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans.​

 • Component 2. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana.

 • Component 3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer.

2. Infraestructures i ecosistemes resilients.

 • Component 4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat.​

 • Component 5. Preservació del litoral i recursos hídrics.

 • Component 6. Mobilitat sostenible, segura i connectada.

3. Transició energètica, justa i inclusiva.

 • Component 7. Desplegament i integració d'energies renovables.​

 • Component 8. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i emmagatzematge.

 • Component 9. Fulla de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectorial.

 • Component 10. Estratègia de Transició Justa.

4. Impuls d'una Administració pública pel segle XXI.

 • Component 11. Modernització de les Administracions públiques.​

5. Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime, recuperació del turisme i impuls a una Espanya Nació Emprenedora.

 • Component 12. Política Industrial Espanya 2030.​

 • Component 13. Impuls a les pimes.

 • Component 14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic.

 • Component 15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G.

6. Pacte per la ciència i la innovació, reforç a les capacitats del Sistema Nacional de Salut.

 • Component 15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G.​

 • Component 16. Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial.​

 • Component 17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació.

 • Component 18. Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut.

7. Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats.

 • Component 19. Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills).

 • Component 20. Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional.

 • Component 21. Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació de 0 a 3 anys. 

8. Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació.

 • Component 22. Pla de xoc per la economia de la cura i reforç de les polítiques d'inclusió.

 • Component 23. Noves polítiques públiques per un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu.

9. Impuls de la indústria de la cultura i l'esport.

 • Component 24. Revalorització de la indústria cultura.

 • Component 25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub).

 • Component 26. Pla de foment del sector de l'esport.

10. Modernització del sistema fiscal per un creixement inclusiu i sostenible.

 • Component 27. Mesures i actuacions de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

 • Component 28. Adaptació del sistema impositiu a la realitat del segle XXI.

 • Component 29. Millora de l'eficàcia de la despesa pública.

 • Component 30. Sostenibilitat a llarg termini del sistema públic de pensions en el marc del Pacte de Toledo.​​

Per a més informació, fes clic en el següent enllaç:

bottom of page