PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA DE L'ESTAT ESPANYOL

Els Fons de Recuperació Next Generation EU proporcionarà a Espanya un finançament de 140.000 milions d'euros dels quals 72.000 milions seran en forma de transferències i la resta en forma de préstecs.

Aquests fons pretenen ajudar a superar la crisi causada per la Covid-19 i facilitar la modernització de la nostra economia per a que aquesta recuperació sigui verda, digital, inclusiva i social.

El Pla s'estructura en torn a DEU POLÍTIQUES PALANCA i cadascuna d'aquestes recull uns components (30 en total) per articular projectes coherents d'inversions i reformes:

Hombres de negocios que aplauden
press to zoom
Image by Sorin Gheorghita
press to zoom
medios de comunicación social digital
press to zoom
El dedo en el mapa
press to zoom
Microscopio
press to zoom
1/1

1. Agenda urbana, rural i lluita contra la despoblació.

 • Component 1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans.​

 • Component 2. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana.

 • Component 3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer.

2. Infraestructures i ecosistemes resilients.

 • Component 4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat.​

 • Component 5. Preservació del litoral i recursos hídrics.

 • Component 6. Mobilitat sostenible, segura i connectada.

3. Transició energètica, justa i inclusiva.

 • Component 7. Desplegament i integració d'energies renovables.​

 • Component 8. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i emmagatzematge.

 • Component 9. Fulla de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectorial.

 • Component 10. Estratègia de Transició Justa.

4. Impuls d'una Administració pública pel segle XXI.

 • Component 11. Modernització de les Administracions públiques.​

5. Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime, recuperació del turisme i impuls a una Espanya Nació Emprenedora.

 • Component 12. Política Industrial Espanya 2030.​

 • Component 13. Impuls a les pimes.

 • Component 14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic.

 • Component 15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G.

6. Pacte per la ciència i la innovació, reforç a les capacitats del Sistema Nacional de Salut.

 • Component 15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G.​

 • Component 16. Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial.​

 • Component 17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació.

 • Component 18. Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut.

7. Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats.

 • Component 19. Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills).

 • Component 20. Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional.

 • Component 21. Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació de 0 a 3 anys. 

8. Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació.

 • Component 22. Pla de xoc per la economia de la cura i reforç de les polítiques d'inclusió.

 • Component 23. Noves polítiques públiques per un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu.

9. Impuls de la indústria de la cultura i l'esport.

 • Component 24. Revalorització de la indústria cultura.

 • Component 25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub).

 • Component 26. Pla de foment del sector de l'esport.

10. Modernització del sistema fiscal per un creixement inclusiu i sostenible.

 • Component 27. Mesures i actuacions de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

 • Component 28. Adaptació del sistema impositiu a la realitat del segle XXI.

 • Component 29. Millora de l'eficàcia de la despesa pública.

 • Component 30. Sostenibilitat a llarg termini del sistema públic de pensions en el marc del Pacte de Toledo.​​

Per a més informació, fes clic en el següent enllaç: