top of page

PLANS DE RECUPERACIÓ

La pandèmia generada per la Covid-19 ha provocat una caiguda del 30% en la facturació, un retrocés del 25% en les exportacions i una reducció del 10% en l'ocupació de la indústria tèxtil i moda, i ha evidenciat un dèficit industrial, una dependència absoluta de proveïdors internacionals i una vulnerabilitat de la seguretat i salut de la població europea a causa de la incapacitat d'auto-subministrament de béns de consum essencials. La nova estratègia en la política industrial europea reconeix la necessitat de recuperar una indústria europea capaç de preservar àrees estratègiques vinculades a la seguretat, la salut o la gestió de la informació en la nova era digital.

El passat 21 de juliol, el Consell Europeu va aconseguir un acord històric per a mobilitzar 750.000 milions d'euros en resposta a aquesta situació excepcional. Aquest nou fons, anomenat NEXT GENERATION EU, permetrà que arribin a l'Estat Espanyol 140.000 milions d'euros entre els anys 2021 i 2027, 72.000 milions es transferiran en forma de subvencions i la resta en forma de préstecs. La canalització del gruix principal de recursos es farà mitjançant el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Estat, en coordinació amb les Comunitats i ens locals. Aquest Pla comporta un important volum d'inversió pública i privada que ha d'ajudar a la recuperació de l'economia i la transformació del model productiu prioritzant la transició digital, la transició ecològica, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial.

NEXT GENERATION EU

Instrument extraordinari per a la recuperació de la Unió Europea dels greus efectes generats per la pandèmia de la Covid-19. 

PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (ESPANYA)

Els Fons de Recuperació Next Generation EU proporcionarà a Espanya un finançament de 140.000 milions d'euros que pretenen contribuir a la superació de la crisi provocada per la Covid-19, la recuperació dels llocs de treball i facilitar la modernització de la nostra economia per a que aquesta recuperació sigui verda, digital, inclusiva i social.

PLA PER LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I LA PROTECCIÓ SOCIAL (CATALUNYA)

Aquest Pla recull un total de 20 projectes per a donar una resposta efectiva i transversal a la crisi derivada de la Covid-19 a Catalunya amb l'objectiu principal de reactivar l'economia catalana.

bottom of page