top of page

LÍNIA D'AJUTS A LA REINDUSTRIALITZACIÓ I MANTENIMENT D'ACTIVITAT INDUSTRIAL EN SITUACIÓ DE DIFICULTAT A CATALUNYA

L'objectiu és la concessió d'ajuts a la reindustrialització i al manteniment d'activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya de la següent manera:

  1. Ajuts a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte de tancament o una deslocalització.

  2. Ajuts al manteniment d'activitat industrial en situació de dificultat. Són objecte d'ajut els projectes d'adquisició d'empreses industrials en concurs de creditors o en situació de dificultat.

Els projectes s'han d'executar des dels 3 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud i fins a un màxim de 24 mesos posteriors a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.

Les empreses beneficiàries poden ser-ho aquelles empreses industrials amb codi de classificació catalana d'activitat econòmica 10, 11, del 13 al 32, tots dos inclosos, i 38, que tinguin seu operativa a Catalunya o bé que siguin de nova implantació a Catalunya.

Quantia

L'import de l'ajut serà de:

Fins a un màxim de 2.250.000 euros per als projectes de reindustrialització.

Fins a un màxim de 350.000 per als projectes de manteniment.

L'import de l'ajut es calcularà de la manera següent:

1. Per als projectes de reindustrialització:​​

  • Per als actius fixos, fins al 25% del valor dels actius fixos productius de la compra del centre productiu, i les inversions necessàries per a l'adequació del espais i la represa de l'activitat.

  • Per als costos laborals, 7.500 euros per cada lloc de treball que es mantingui del centre.

2. Per als projectes de manteniment:

  • ​Per als actius fixos, fins al 30% del valor dels actius fixos productius de la compra. 

  • Per als costos laborals, 7.500 euros per cada lloc de treball que se subrogui de la unitat productiva que s'adquireix.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 14:00 hores de l'1 d'octubre de 2024.

Per més informació, consulta les bases següents:

bottom of page