CONVOCATÒRIES ACTIVES

Aquí podeu consultar les diferents convocatòries actives relacionades amb la indústria del tèxtil i la moda per a que pugueu trobar la línia d'ajut més adequada al vostre projecte.

Image by Burst

Ajuts en forma de garantia per finançar projectes d'inversió i circulants destinats a l'impuls de l'activitat industrial catalana pels anys 2021 i 2022

Image by Burst

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

business-gcb11a0486_1920.jpg

Concessió d'ajudes dirigides a impulsar la innovació a través de la iniciativa "Activa Startups".

Tenen l'objectiu d'afavorir la innovació de pimes i startups, impulsant la seva digitalització i la participació en projectes col·laboratius.

Termini de presentació: 29/05/2022


 

earth-g06368eca3_1920.jpg

Concessió d'ajudes per la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'auto treball (Programa Kit Digital)

Tenen l'objectiu de millorar la competitivitat i el nivell de maduresa d'aquestes empreses. 

Termini de presentació: 15/09/2022 

Image by Scott Graham

Concessió de subvencions públiques destinades al finançament del "Programa Investigo"

Contractació de persones joves demandants de feina en la realització d'iniciatives de recerca i innovació.


 

Image by Kelly Sikkema

Concessió de subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys

Destinades al desenvolupament d'actuacions de foment de l'ocupació i de la contractació.

Termini de presentació: 31/05/2022


 

Image by Mihály Köles

Subvencions de suport a projectes de reindustrialització, projectes de relocalització d'activitat productiva a Catalunya i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció


Termini de presentació: 23/05/2022

sustainability-icons-g8a6778b41_1280.png

Concessió d'ajudes a plans d'innovació i sostenibilitat en l'àmbit de la indústria manufacturera

Ajudes per potenciar el sector industrial tenint en compte el context de sortida de la crisi de la Covid-19, i la necessitat d'una recuperació en clau ecològica.

Termini de presentació 31/05/2022

 

Image by CDC

Concessió d'ajudes públiques a projectes d'R+D i nous projectes empresarials del Plan Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2021-2023

Incrementar el compromís de les empreses d'R+D+i mitjançant el finançament de projectes que reforcin la competitivitat dels sectors estratègics nacionals.


Termini de presentació: 05/07/2022

 

digitization-g2668580f6_1920.jpg

Línia de subvencions a projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental

Projectes de R+D liderats per una empresa catalana que tinguin com a objecte el progrés de la tecnologia actualment disponible.


 

success-g112d664fd_1280.jpg

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

Inversions empresarials d'alt impacte, ja sigui en termes de creació d'ocupació o inversió en actius fixes.

Termini de presentació: 15/09/2022

 

CONTACTA'NS PER AJUDAR-TE AMB LA SOL·LICITUD