CONVOCATÒRIES ACTIVES

Aquí podeu consultar les diferents convocatòries actives relacionades amb la indústria del tèxtil i la moda per a que pugueu trobar la línia d'ajut més adequada al vostre projecte.

Ajuts de recolzament a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) amb la finalitat de millorar la competitivitat de les PIMES.

Concessió d'ajuts en forma de garantia per finançar projectes d'inversió i circulant destinats a l'impuls de l'activitat industrial catalana.

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial.

Subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials

Termini de presentació: 03/08/2021

Línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC)

Termini de presentació: 30/07/2021

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a projectes d'R+D+i en l'àmbit de la indústria connectada 4.0

Concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers

Termini de presentació: 29/07/2021

CONTACTA'NS PER AJUDAR-TE AMB LA SOL·LICITUD